1. Cod de eroare E01: Probleme cu presiunea apei

Descriere: Acest cod apare atunci când centrala întâmpină probleme cu presiunea apei în sistemul său. Poate fi cauzat de scăderea presiunii sau de o problemă la senzorul de presiune.

 1. Cod de eroare E02: Probleme cu aprinderea

Descriere: Acest cod indică faptul că centrala nu a reușit să aprindă flacăra. Acest lucru poate fi cauzat de o problemă cu aprinderea sau cu senzorii de flacără.

 1. Cod de eroare E10: Probleme cu încălzirea

Descriere: Eroarea E10 apare atunci când temperatura apei din sistem nu poate fi menținută la nivelul dorit. Acest lucru poate fi cauzat de o problemă cu schimbătorul de căldură, termostatul sau circulația apei.

 1. Cod de eroare E20: Probleme cu schimbătorul de căldură

Descriere: Eroarea E20 indică faptul că schimbătorul de căldură are probleme de funcționare. Acest lucru poate duce la dificultăți în transferul de căldură între sursele de apă caldă și apa de încălzire.

 1. Cod de eroare E34: Probleme cu senzorul de temperatură

Descriere: Acest cod apare atunci când senzorul de temperatură al apei sau al gazului nu funcționează corect. Centrala nu poate să monitorizeze temperatura corespunzător, ceea ce poate afecta performanța generală.

 1. Cod de eroare E57: Probleme cu circulația apei

Descriere: Eroarea E57 semnalează probleme cu circulația apei în sistem. Aceasta poate fi cauzată de o pompă defectă sau de o blocare în sistemul de conducte.

 1. Cod de eroare E83: Probleme cu evacuarea condensului

Descriere: Acest cod indică faptul că există probleme cu evacuarea corectă a condensului format în timpul procesului de condensare. Acest lucru poate fi cauzat de o blocare în conductele de drenaj sau de o pompă de drenaj defectă.

 1. Cod de eroare E96: Eroare generală a sistemului

Descriere: Eroarea E96 este o eroare generală a sistemului care poate apărea atunci când centrala întâmpină o problemă necunoscută sau complexă. Este recomandat să oprești centrala și să contactezi un specialist pentru asistență.

Cod de eroare: E20

Descriere: Această eroare indică o problemă la nivelul scurgerii de apă. Poate fi cauzată de o scurgere în sistemul de încălzire sau în sistemul de apă caldă menajeră. Verifică vizual pentru scurgeri și repară-le.

 

Cod de eroare: E34

Descriere: Eroare legată de presiunea gazului. Acest cod poate apărea atunci când presiunea gazului este prea mică sau prea mare. Verifică regulatorul de presiune al gazului și asigură-te că este setat corect.

 

Cod de eroare: E40

Descriere: Această eroare indică o problemă la nivelul schimbătorului de căldură. Poate fi cauzată de acumularea de depuneri sau de o problemă la nivelul circulației apei. Curăță schimbătorul de căldură și verifică circulația apei.

 

Cod de eroare: E75

Descriere: Acest cod indică o eroare la nivelul senzorului NTC de la evacuarea gazelor arse. Poate fi cauzat de cabluri defecte sau de un senzor NTC defect. Verifică conexiunile și înlocuiește senzorul dacă este necesar.

Descriere: Eroare la nivelul componentelor electronice. Poate fi necesară o resetare a centralei sau, în unele cazuri, verificarea și înlocuirea componentelor defecte.

 1. Codul de eroare: 101 Descriere: Lipsa flăcării inițiale în timpul procesului de aprindere. Soluție: Verifică alimentarea cu gaz, conexiunile la gaz și sondă de flacără. Asigură-te că există o alimentare adecvată cu gaz și că flacăra este detectată corect.
 2. Codul de eroare: 102 Descriere: Eșec la aprinderea flăcării sau flacăra s-a stins în timpul funcționării. Soluție: Verifică alimentarea cu gaz, conexiunile la gaz și ventilatorul de evacuare. Curăță eventualele obstrucții sau depuneri din sistemul de evacuare a gazelor de ardere.
 3. Codul de eroare: 108 Descriere: Temperatura de retur a apei prea scăzută în timpul funcționării. Soluție: Verifică sistemul de circulație al apei și asigură-te că termostatul sau sonda de temperatură nu sunt defecte. Poate fi necesar să reglezi parametrii centralei pentru a menține temperatura de retur adecvată.
 4. Codul de eroare: 110 Descriere: Supratemperatură la schimbătorul de căldură. Soluție: Verifică circulația apei în sistemul de încălzire și curăță eventualele depuneri sau obstrucții. Asigură-te că nu există blocări în fluxul de apă.
 5. Codul de eroare: 201 Descriere: Presiunea apei în sistemul de încălzire este prea scăzută. Soluție: Verifică presiunea în sistemul de încălzire și asigură-te că este în intervalul recomandat. Poate fi necesar să umpli sistemul cu apă pentru a restabili presiunea corectă.
 6. Codul de eroare: 301 Descriere: Eroare la senzorul de temperatură a apei. Soluție: Verifică conexiunile și integritatea senzorului de temperatură. Dacă este necesar, înlocuiește senzorul defect.
 7. Codul de eroare: 503 Descriere: Eroare la pompă sau supapa de amestec. Soluție: Verifică starea pompei și a supapei de amestec. Înlocuiește componentele defecte dacă este necesar.
 8. Codul de eroare: 601 Descriere: Eroare la senzorul de gaze arse. Soluție: Verifică conexiunile și starea senzorului de gaze arse. Curăță eventualele depuneri sau obstrucții care ar putea afecta funcționarea senzorului.

 

Call Now Button