Cod eroare          Descriere              Posibile cauze    Soluții posibile

Eroare 101          Pierdere presiune apă    – Scăderea presiunii în sistemul de alimentare cu apă        – Verifică și completează nivelul de apă din centrală

Eroare 102          Supraîncălzire    – Supraîncălzirea apei în centrală                – Verifică dacă există blocări în sistemul de circulație a apei

Eroare 103          Igniție eșuată     – Probleme cu aprinderea pilotului            – Verifică sursa de alimentare cu gaz și comutatorul de alimentare; – Curăță și verifică electrozii de aprindere

Eroare 104          Lipsă flacără principală   – Blocare la flacăra principală       – Verifică sursa de gaz și supapele de gaz; – Curăță și verifică conducta de gaz și injectoarele

Eroare 105          Defectiuni electrice          – Defecțiuni în sistemul electric    – Verifică siguranțele și conexiunile electrice; – Verifică controlerul electronic al centralei

Eroare 106          Probleme cu schimbătorul de căldură / condensator         – Depunerile pe schimbătorul de căldură – Verifică și curăță schimbătorul de căldură și condensatorul; – Verifică presiunea apei din sistemul centralei. Cod eroare centrala termica Habitat Romstal posibile solutii.

Eroare 107          Probleme cu evacuarea condensului / canalizare – Blocări în sistemul de evacuare a condensului   – Verifică și curăță conductele de evacuare a condensului și canalizarea

Eroare 108          Probleme cu senzorii de temperatură / presiune – Defecțiuni sau erori în senzorii de temperatură – Verifică conexiunile și funcționarea corectă a senzorilor de temperatură și presiune

Eroare 109          Probleme cu pompa de circulație               – Defecțiuni ale pompei de circulație         – Verifică funcționarea pompei și conexiunile sale; – Curăță și verifică filtrul pompei de circulație

Eroare 110          Probleme cu ventilatorul / motorul de ardere       – Defecțiuni la ventilator sau motorul de ardere   – Verifică funcționarea corectă și curățenia ventilatorului și motorului de ardere

Cod eroare          Descriere              Posibile cauze    Soluții posibile-Cod eroare centrala termica Habitat Romstal.

Eroare 111          Probleme cu schimbătorul de căldură / condensator         – Blocări la schimbătorul de căldură          – Verifică și curăță schimbătorul de căldură și condensatorul; – Verifică presiunea apei din sistemul central

Eroare 112          Pierdere presiune în sistemul de încălzire               – Scăderea presiunii în sistemul de încălzire            – Verifică și completează nivelul de apă din sistemul de încălzire; – Verifică eventuale scurgeri sau pierderi de presiune în sistemul de încălzire

Eroare 113          Probleme cu supapele de siguranță          – Supapele de siguranță sunt deschise sau defecte              – Verifică și înlocuiește supapele de siguranță defecte; – Verifică presiunea și temperatura din sistemul central

Eroare 114          Sistem de aprindere blocat           – Probleme cu sistemul de aprindere        – Verifică și curăță electrozii de aprindere; – Verifică conexiunile și alimentarea electrică a sistemului de aprindere

Eroare 115          Probleme cu senzorul de oxigen – Defecțiuni sau erori în funcționarea senzorului de oxigen              – Verifică și curăță senzorul de oxigen; – Verifică conexiunile și alimentarea electrică a senzorului de oxigen

Eroare 116          Probleme cu ventilația sau evacuarea gazelor de ardere   – Blocare sau defecțiuni în sistemul de ventilație sau evacuare a gazelor de ardere            – Verifică și curăță conductele de ventilație și evacuare a gazelor de ardere; – Verifică funcționarea corectă a ventilatoarelor și clapetelor

Eroare 117          Probleme cu debitul de gaz          – Scăderea debitului de gaz           – Verifică alimentarea cu gaz; – Verifică și curăță filtrul de gaz și regulatorul de presiune

Eroare 118          Scurgeri de apă în sistemul de încălzire    – Scurgeri sau pierderi de apă în sistemul de încălzire         – Inspectează și remediează scurgerile de apă; – Verifică și etanșeizează conexiunile

Eroare 119          Probleme cu controlul electronic al centralei         – Defecțiuni în controlerul electronic al centralei  – Verifică alimentarea cu energie electrică a centralei; – Verifică și reinițializează controlerul electronic

Eroare 120          Probleme cu ventilul de amestec sau regulatorul de temperatură – Blocare sau defecțiune la ventilul de amestec sau regulatorul de temperatură – Verifică și curăță ventilul de amestec și regulatorul de temperatură; – Verifică conexiunile și alimentarea electrică

Cod eroare          Descriere              Posibile cauze    Soluții posibile

Eroare 121          Probleme cu senzorul de presiune a apei                – Defecțiuni sau erori în funcționarea senzorului de presiune a apei  – Verifică și curăță senzorul de presiune a apei; – Verifică conexiunile și alimentarea electrică a senzorului

Eroare 122          Probleme cu ventilatorul de evacuare a gazelor de ardere               – Defecțiuni sau blocări în ventilatorul de evacuare a gazelor de ardere – Verifică și curăță ventilatorul de evacuare a gazelor de ardere; – Verifică conexiunile și alimentarea electrică a ventilatorului

Eroare 123          Defecțiuni la supapele de gaz      – Supapele de gaz nu funcționează corect               – Verifică și curăță supapele de gaz; – Verifică conexiunile și funcționarea corectă a supapelor de gaz

Eroare 124          Probleme cu pompa de combustibil         – Defecțiuni sau blocări în pompa de combustibil – Verifică funcționarea pompei de combustibil și curăță conductele; – Verifică conexiunile electrice ale pompei

Eroare 125          Supraîncălzirea cazanului              – Supraîncălzirea cazanului datorată unor blocări sau defecțiuni    – Verifică și curăță schimbătorul de căldură și condensatorul; – Asigură o circulație adecvată a apei în sistemul central

Eroare 126          Probleme cu regulatorul de presiune a gazului     – Defecțiuni sau erori în funcționarea regulatorului de presiune a gazului            – Verifică și curăță regulatorul de presiune a gazului; – Verifică conexiunile și alimentarea electrică a regulatorului

Eroare 127          Probleme cu evacuarea condensului în mod corespunzător           – Blocări sau scurgeri în sistemul de evacuare a condensului – Verifică și curăță conductele de evacuare a condensului; – Asigură o evacuare corespunzătoare a condensului

Eroare 128          Eroare de comunicare între modulele centralei    – Erori în comunicarea între diferitele module ale centralei termice               – Verifică conexiunile și cablajul dintre modulele centralei; – Reinițializează modulele și sistemul de control al centralei.

Call Now Button