F1 sau 0F1 – Acest cod indică o problemă cu aprinderea. Verifcați conexiunile electrice și
funcționarea corectă a electrozilor de aprindere.
F2 sau 0F2 – Acest cod indică o problemă cu flacăra. Verifcați alimentarea cu combustibil și presiunea
acestuia, precum și integritatea sondei de flacără.
F3 sau 0F3 – Acest cod indică o problemă la nivelul schimbătorului de căldură. Verificați dacă
schimbătorul de căldură este curat și dacă nu există depuneri care să împiedice transferul de căldură.
F4 sau 0F4 – Acest cod indică o problemă cu aprinderea. Aceasta poate fi cauzată de o aprindere
necorespunzătoare sau de o defecțiune a electrozilor de aprindere. Verificați conexiunile electrice și
curățați sau înlocuiți electrozii, dacă este necesar.
F5 sau 0F5 – Acest cod indică o problemă cu flacăra. Verificați alimentarea cu combustibil și
presiunea acestuia. În plus, curățați și verificați corectitudinea instalării sondei de flacără.
F6 sau 0F6 – Acest cod indică o problemă cu senzorul de temperatură a apei de retur. Verificați
conexiunile electrice ale senzorului și integritatea acestuia.
F7 sau 0F7 – Acest cod indică o problemă cu senzorul de temperatură a apei de alimentare. Verificați
conexiunile electrice ale senzorului și integritatea acestuia.
F8 sau 0F8 – Acest cod indică o problemă cu presostatul sau cu presiunea apei. Verificați conexiunile
și funcționarea presostatului și asigurați-vă că presiunea apei este în intervalul recomandat.
F9 sau 0F9 – Acest cod indică o temperatură prea ridicată a apei în sistem. Verificați circulația apei
în sistem și funcționarea pompei de circulație. De asemenea, asigurați-vă că schimbătorul de căldură
nu este blocat sau murdar.
F10 sau 0F10 – Acest cod indică o problemă cu ventilatorul. Verificați conexiunile electrice și
funcționarea corectă a ventilatorului.
F11 sau 0F11 – Acest cod indică o problemă cu circuitul de control. Verificați conexiunile electrice și
integritatea componentelor din circuitul de control.
F12 sau 0F12 – Acest cod indică o problemă cu circulația apei. Verificați funcționarea pompei de
circulație și asigurați-vă că nu există blocări în sistemul de conducte.
F13 sau 0F13 – Acest cod indică o problemă cu presiunea apei. Verificați presiunea apei în sistem și
asigurați-vă că este în intervalul recomandat de către producător.
F22 sau 0F22 – Acest cod indică o problemă cu sonda de temperatură a apei. Verificați conexiunile
electrice ale sondei și asigurați-vă că aceasta este montată corect.
F14 sau 0F14 – Acest cod indică o problemă cu presostatul sau cu presiunea apei. Verificați
conexiunile și funcționarea corectă a presostatului și asigurați-vă că presiunea apei este în intervalul
recomandat. Cod eroare centrala termica Viessmann
F15 sau 0F15 – Acest cod indică o problemă cu evacuarea gazelor arse. Verificați dacă coșul de fum
este curat și dacă nu există blocări în conducta de evacuare a gazelor.
F16 sau 0F16 – Acest cod indică o problemă cu alimentarea cu gaz. Verificați dacă alimentarea cu gaz
este suficientă și dacă nu există blocaje în conducta de gaz.
F17 sau 0F17 – Acest cod indică o problemă cu presiunea gazului. Verificați presiunea gazului și
asigurați-vă că este în intervalul specificat de către producător. Cod eroare centrala termica Viessmann
F18 sau 0F18 – Acest cod indică o problemă cu pompa de alimentare a combustibilului. Verificați
conexiunile și funcționarea corectă a pompei de alimentare.
F19 sau 0F19 – Acest cod indică o problemă cu ventilul de siguranță. Verificați integritatea ventilului
de siguranță și asigurați-vă că acesta nu este blocat sau defect.
F20 sau 0F20 – Acest cod indică o problemă cu circuitul de control al temperaturii. Verificați
conexiunile electrice și integritatea componentelor din circuitul de control al temperaturii.
F21 sau 0F21 – Acest cod indică o problemă cu circuitul de control al pompei de circulație. Verificați
conexiunile electrice și integritatea componentelor din circuitul de control al pompei de circulație.
F23 sau 0F23 – Acest cod indică o problemă cu senzorul de presiune a apei. Verificați conexiunile
electrice ale senzorului și integritatea acestuia.
F24 sau 0F24 – Acest cod indică o problemă cu senzorul de temperatură a apei calde. Verificați
conexiunile electrice ale senzorului și integritatea acestuia.
E5 – Acest cod indică o problemă cu circulația apei. Verificați funcționarea pompei de circulație și
asigurați-vă că nu există blocări în sistemul de conducte.
E6 – Acest cod indică o problemă cu presostatul sau cu presiunea apei. Verificați conexiunile și
funcționarea corectă a presostatului și asigurați-vă că presiunea apei este în intervalul recomandat.
E7 – Acest cod indică o problemă cu senzorul de temperatură a apei de alimentare. Verificați
conexiunile electrice ale senzorului și integritatea acestuia.
E8 – Acest cod indică o problemă cu senzorul de temperatură a apei de retur. Verificați conexiunile
electrice ale senzorului și integritatea acestuia.
E9 – Acest cod indică o problemă cu senzorul de temperatură a apei calde menajere. Verificați
conexiunile electrice ale senzorului și integritatea acestuia.
E10 – Acest cod indică o problemă cu presiunea apei. Verificați presiunea apei în sistem și asigurați-vă
că este în intervalul recomandat.
E11 – Acest cod indică o problemă cu aprinderea. Verificați conexiunile electrice și funcționarea
corectă a electrozilor de aprindere.
E12 – Acest cod indică o problemă cu alimentarea cu gaz. Verificați dacă alimentarea cu gaz este
suficientă și dacă nu există blocaje în conducta de gaz.
E13 – Acest cod indică o problemă cu senzorul de presiune a apei. Verificați conexiunile electrice ale
senzorului și integritatea acestuia.
E14 – Acest cod indică o problemă la nivelul schimbătorului de căldură. Verificați dacă schimbătorul
de căldură este curat și dacă nu există depuneri care să împiedice transferul de căldură.
E15 – Acest cod indică o problemă la nivelul circuitului hidraulic. Verificați integritatea componentelor
din circuitul hidraulic și asigurați-vă că nu există scurgeri sau blocări.
E16 – Acest cod indică o problemă cu circuitul de control al temperaturii. Verificați conexiunile
electrice și integritatea componentelor din circuitul de control al temperaturii.
E17 – Acest cod indică o problemă cu circuitul de control al pompei de circulație. Verificați conexiunile
electrice și integritatea componentelor din circuitul de control al pompei de circulație.
E18 – Acest cod indică o problemă la nivelul ventilului de siguranță. Verificați integritatea ventilului de
siguranță și asigurați-vă că acesta nu este blocat sau defect.
E19 – Acest cod indică o problemă cu presostatul sau cu presiunea apei. Verificați conexiunile și
funcționarea corectă a presostatului și asigurați-vă că presiunea apei este în intervalul recomandat.
E20 – Acest cod indică o problemă la nivelul schimbătorului de căldură. Verificați dacă schimbătorul
de căldură este curat și dacă nu există depuneri care să împiedice transferul de căldură.
E21 – Acest cod indică o problemă cu ventilatorul sau cu admisia de aer. Verificați conexiunile și
funcționarea corectă a ventilatorului și asigurați-vă că admisia de aer nu este blocată.
E22 – Acest cod indică o problemă cu senzorul de temperatură a agentului termic. Verificați
conexiunile electrice ale senzorului și integritatea acestuia.
E23 – Acest cod indică o problemă cu senzorul de temperatură a apei calde menajere. Verificați
conexiunile electrice ale senzorului și integritatea acestuia.
E24 – Acest cod indică o problemă cu senzorul de temperatură a apei reci. Verificați conexiunile
electrice ale senzorului și integritatea acestuia.
E25 – Acest cod indică o problemă cu senzorul de temperatură a apei de consum.
Verificați conexiunile electrice ale senzorului și integritatea acestuia.
E26 – Acest cod indică o problemă cu senzorul de temperatură a apei de retur. Verificați conexiunile
electrice ale senzorului și integritatea acestuia.
E27 – Acest cod indică o problemă cu senzorul de temperatură a gazului. Verificați conexiunile
electrice ale senzorului și integritatea acestuia. Cod eroare centrala termica Viessmann
E28 – Acest cod indică o problemă cu senzorul de temperatură a evacuării gazelor arse. Verificați
conexiunile electrice ale senzorului și integritatea acestuia.
E29 – Acest cod indică o problemă cu senzorul de temperatură a condensului. Verificați conexiunile
electrice ale senzorului și integritatea acestuia.
E30 – Acest cod indică o problemă cu senzorul de temperatură a aerului de ardere. Verificați
conexiunile electrice ale senzorului și integritatea acestuia.
Call Now Button